" من خدا را دارم "
کوله بارم بر دوش،سفری می باید
سفری بی همراه،گم شدن تا ته تنهایی محض
سازکم با من گفت:هرکجا لرزیدی،از سفر ترسیدی
تو بگو از ته دل:
"من خدا را دارم"
من و سازم چندی است که فقط با اوییم...
...................................................................................................

رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: توبه از گناه، همیشه پسندیده است
 ولی در سنین جوانی بهتر و پسندیده تر است.

...................................................................................................
پ.ن: یکی از اعمال مهم روز عرفه
مستحب است روزه روز عرفه برای کسی که ضعف پیدا نکند از دعا خواندن
و مستحب است غسل پیش از زوال و زیارت امام حسین ـ علیه‌السلام ـ در روز و شب عرفه
و چون وقت زوال شد، زیر آسمان رود و نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به جای آورد
 و چون فارغ شود دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل بعد از حمد توحید و در دوم پس از حمد قُل یا اَیهَا الْکافِروُنَ بخواند.
 پس از آن چهار رکعت نماز گزارد در هر رکعت پس از حمد توحید پنجاه مرتبه بخواند.»
 این نماز همان نماز حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه‌السلام ـ است. منبع: مفاتیح الجنان